Iz županijskih programa za poduzetnike u godinu dana plasirano 37,4 milijuna kuna kredita

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 4. ožujka, sastalo se Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika po programima: "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" i "Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje".

Od zaprimljenih 8 zahtjeva s planiranom investicijom u iznosu od 12,9 milijuna kuna Povjerenstvo je prihvatilo subvencioniranje kamatne stope za 6 zahtjeva u vrijednosti 6,7 milijuna kuna. Za dva zahtjeva zatražena je nadopuna dokumentacije.

Važno je spomenuti da su za projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" do ove sjednice realizirana 23 kredita u vrijednosti od oko 30 milijuna kuna, a za program „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ 6 kredita u vrijednosti od 700 tisuća kuna. Obrtnici i poduzetnici, kojima je kredit odobren, u svojim su poslovnim planovima nakon realizacije kredita predvidjeli zapošljavanje 381 radnika.

Ugovori o provedbi ovih projekata u suradnji s bankama i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva potpisani su u veljači 2010., a kreditni potencijal oba programa je blizu 40 milijuna kuna. U subvencioniranju kamata na kredite Županija sudjeluje s 1% a Ministarstvo s 2%, tako da kamata za ove kredite iznosi 4,5%.