Invalidsko društvo ILCO Koprivnica domaćin susreta članova saveza ILCO Hrvatske

Povodom Međunarodnog dana osoba sa stomom u četvrtak, 1. listopada u organizaciji Invalidskog društva ILCO Koprivnica održan je susret članova Saveza invalidskih ILCO društava Hrvatske. Okupljanju koje je započelo na središnjem Gradskom trgu odazvalo se deset ILCO društava s područja Hrvatske i građani koji su dali potporu radu društva među kojima i zamjenik župana Ivan Pal. Koprivničko – križevačka županija podupire rad ILCO društva Koprivnica koje svojim aktivnostima značajno pomaže osobama sa stomom, ali i njihove obitelji sa poteškoćama s kojima se svakodnevno susreću istaknuo je zamjenik Pal.

Stoma udruge i klubovi postoje u 13 gradova širom Republike Hrvatske i svi su učlanjeni u krovnu organizaciju – Savez invalidskih ILCO društava Hrvatske.

Cilj Međunarodnog dana osoba sa stomom je poboljšati rehabilitaciju osoba sa stomom u cijelom svijetu, pa tako i kod nas, i to skretanjem pozornosti javnosti i globalne zajednice na potrebe i težnje osoba sa stomom i njihovih obitelji naglasila je predsjednica ILCO-a Koprivnica Katarina Špoljarić.

Aktivnosti društava se provode kroz sastanke, radionice, obrazovne programe, seminare, podršku, susrete i prezentacije, objavljivanje na internetu, uIMG_6385m novinama i magazinima, objavljivanje informativnih brošura, audio i video najava i filmova, kroz organizaciju susreta, izlet i promoviranje zdravog načina života i prehrane, osobne posjete te kroz zajedničke aktivnosti s službama zdravstvene djelatnosti.
Savez invalidskih ILCO društava Hrvatske i u ovoj je godini aplicirao na natječaj Ministarstva zdravlja sa namjerom da sudjeluje u projektu udruga iz područja Psihosocijalne potpore i u Nacionalnom programu prevencije raka debelog crijeva.
Veći dio svega navedenog je u Hrvatskoj prisutan, ali još uvijek u nedovoljnoj mjeri istaknuli su na jučerašnjem susretu u Koprivnici.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.