Integrirani prijevoz putnika, intermodularni prijevoz tereta na području regije sjeverna Hrvatska

Na sastanku održanom 13. svibnja 2014. u Varaždinu u prostorijama Varaždinske županije na kojem su sudjelovali predstavnici Međimurske županije, Varaždinske županije i Koprivničko-križevačke županije razgovaralo se o pripremi za sastanak koji će se održati u Zagrebu dana 16. svibnja 2014. godine. Ispred Koprivničko-križevačke županije na sastanku su sudjelovali ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović i voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Vladimir Šadek.

Predmet razgovora bila je potreba organiziranog prijevoza robe i putnika na navedenom području, s time da je bio naglasak na integralnom željezničkom i cestovnom prijevozu. Predstavnici triju županija prvo su utvrdili polazište, dakle početno stanje prometa koje danas imamo, te definirali ciljeve kako bi taj promet morao izgledati u skoroj budućnosti. Predmet analize biti će autobusni i željeznički kolodvori, te ugibališta za autobuse u cestovnom prometu. Predstavnici županija su se također obavezali da će o rečenim parametrima izraditi banke podataka, a onda oformiti tim koji će pristupiti projektiranju odnosno unapređenju postojećeg stanja. Na sastanku u Zagrebu  bit će prisutna i konzultantska tvrtka JASPERS koja će u određenom trenutku pomoći kod implementiranja projekta.

 Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije