Informacije o izmjenama zakona koji reguliraju prava branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

Nakon provedene javne rasprave, 19. ožujka 2021. godine, u Hrvatskom saboru usvojeni su Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Nacrt prijedloga Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je stupio na snagu 14.12.2017. postignut je velik napredak u skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju. Izdvojit ćemo samo neke segmente, kao što je otvaranje roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i priznavanje statusa hrvatskog ratnog invalida iz Domovinskog rata, temeljem bolesti, uvođenje naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova obitelji (ranije opskrbnina).

Nadalje, vezano uz prava iz mirovinskog osiguranja, došlo je do snižavanja dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu i mogućnosti ostvarivanja višeg iznosa najniže mirovine, ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru. Također, omogućen je rad hrvatskih branitelja uz mirovinu.

Unatoč činjenici da je Zakonom učinjen značajan korak u uređenju nekih prava, njegova provedba u protekle tri godine pokazala je potrebu dodatne prilagodbe potrebama korisnika te se pristupilo izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koje su zapravo tehničke i organizacijske naravi.

Glavni razlog izmjene Zakona je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Navedeni postupci ponekad traju i do tri godine, što je nažalost dovelo do toga da je, od donošenja Zakona  (14.12.2017.) umrlo 500 hrvatskih branitelja koji nisu dočekali ostvarivanje statusa HRVI.

Upravo zbog dugotrajnosti postupka, u izmjeni Zakona izostavit će se prethodna stručna procjena (utvrđivanje uzročno-posljedične veze bolesti i sudjelovanja u Domovinskom ratu), a vještačenje će se staviti pod nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja, gdje će se utvrđivati i uzročno-posljedična veza bolesti i sudjelovanja u DR, kao i postotak oštećenja organizma (umjesto do sada u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom).

Nadalje, ovom izmjenom želi se ubrzati postupak ostvarivanja prava namijenjenih socijalno ugroženim, a uvjete prilagoditi njihovim potrebama. Tako se kod naknade za nezaposlene hrvatske branitelje mijenjaju uvjeti za ostvarivanje prava na način da se korigira cenzus (s dosadašnjih 997,80 kn prihoda po članu kućanstva, na 1.097, kn  po članu kućanstva), a ista više neće biti zapreka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba.

Usklađivanjem odredbama Zakona s propisima iz mirovinskog osiguranja omogućit će se ostvarivanje mirovine prema ovom Zakonu za one hrvatske branitelje koji su taj status ostvarili naknadno, a već su prethodno ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Što se tiče donošenja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, istom se pristupilo kako bi se, 25 godina nakon završetka Domovinskog rata, donio odgovarajući zakonski okvir za civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Donošenje ovog Zakona svojevrsno je zaokruživanje normativnog rješavanja problema braniteljsko-stradalničke populacije, započeto Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (2017.) i Zakonom o osobama nestalim u Domovinskom ratu (2019.), a čime bi se i ispravio dugogodišnji neadekvatni pristup civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Ovim će Zakonom biti jasno definirano tko su civilni stradalnici iz Domovinskog rata, a što je još važnije za naglasiti, prava iz ovog Zakona neće moći ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija, koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku, kao ni članovi njihovih obitelji temeljem njihova stradavanja, o čemu se zlonamjerno spekulira u javnosti.

Tako će, pored jasnog definiranja pojma civilnog stradalnika iz Domovinskog rata, ovaj Zakon omogućiti i ostvarivanje prava članova obitelji i prije proglašenja nestale osobe umrlom, otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, ublažit će se uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu, a ustrojit će se i Evidencija civilnih stradalnika, koja neće biti javna, već će se koristiti za službene potrebe.

Oba ova zakona imaju vrlo sličan okvir, no poštuju specifične razlike braniteljske i civilne populacije.

Za sva pitanja vezana uz Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Nacrt prijedloga Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kao i po donošenju njihovu primjenu, zainteresirani se mogu obratiti u:

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Područni odjel Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 7 te telefonski 048 625 271, radnim danom od 07,00 do 15,00 ili Centru za psihosocijalnu pomoć (ponedjeljkom i četvrtkom od 15,30 do 18,30).

 

Tatjana Mihaldinec

voditeljica Područnog odjela Koprivnica

Ministarstvo hrvatskih branitelja