INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operater Vego centar d.o.o., Lapovci

Poveznica za pristup stručnoj podlozi na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode