INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica: https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/01/Informacija-_-uskla%C4%91enost-uvjeta-okoli%C5%A1ne-dozv-iz-rje%C5%A1-o-objedinj-uvjet-sa-NRT-_farma-SAMITA.pdf

Poveznica za pristup Nacrtu Rješenja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak:

https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/okolis/okolisna-dozvola/zahtjevi-za-ishodjenje-okolisne-dozvole-za-postojeca-postrojenja/1466