Informacija o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, kao nadležno tijelo za provedbu postupka, objavilo je 24. siječnja 2012.  Informaciju o zahtjevu za provedbu  postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša  za postojeće postrojenje Carlsberg Croatia d.o.o. u Koprivnici, sukladno Uredbi o postupku  utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br.  114/08).

Objedinjeni uvjeti  zaštite okoliša moraju se utvrditi ako djelatnost koja se obavlja u postojećem ili planiranom objektu može prouzročiti emisije kojima se onečišćuje zrak, tlo i vode. Za razliku od akta za građenje koji ima trajni karakter, objedinjeni uvjeti izdaju se na ograničeni rok od 5 godina nakon čega uvjeti prestaju vrijediti  i postupak se obnavlja. Ukoliko su se uvjeti zaštite okoliša u međuvremenu postrožili ili je tehnologija uznapredovala, tvrtka–operater im se mora prilagoditi.

U Hrvatskoj je oko 250 postojećih tvrtki koje će trebati posjedovati objedinjene uvjete zaštite okoliša.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 9. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br.  64/08) se ne provodi, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava koju će koordinirati Odsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije. O rješenju o objedinjenim uvjetima Ministarstvo također informira javnost (www.mzoip.hr), a sadržaj rješenja biti će dostupan i na službenim stranicama Županije.

Informacija

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ana List, prof.biol.,
Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode