Informacija o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, kao nadležno tijelo, dalo  je Informaciju o tome da je podnesen zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, Koprivnički Ivanec. Postupak se provodi na osnovu odredbi članaka 82. do 92. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 114/08) koje se odnose na nova postrojenja.  Nakon informiranja o podnesenom zahtjevu, osigurava se javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Informaciju pogledajte OVDJE

Odsjek za zaštitu okoliš i prirode