Informacija o zahtjevu za PUO izgradnje termoelektrane na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec

Tvrtka E-TWO-ENERGY d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, nositelj je zahvata za koji je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, kao nadležnom tijelu, podnijela zahtjev za provedbom PUO (procjena utjecaja na okoliš) zahvata izgradnje termoelektrane na drvnu biomasu u Općini Koprivnički Ivanec.

Ostale podatke možete vidjeti u Informaciji (pdf).
Javna rasprava o zahvatu započeti će tijekom mjeseca travnja i odvijat će se u Općini Koprivnički Ivanec te u prostorima Županije gdje će biti moguć uvid u Studiju utjecaja zahvata na okoliš. Obavijest pratite na istim stranicama (Javne rasprave – okoliš i priroda).

Nevezano uz ovu informaciju, ali tematski vezano, u utorak, 20. travnja u prostorijama HGK, Županijska komora Koprivnica će u suradnji sa Regionalnom energetskom agencijom Sjever organizirati seminar na temu "Projekt – Snimka stanja drvne biomase u Koprivničko-križevačkoj županiji". Početak je u 10,00 sati u dvorani za sastanke. Više informacija na kontak tel. 674-560.
 

Ana List, dipl.biol.
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA