Informacija o zahtjevu za PUO eksploatacijskog polja pijeska i šljunka „Ledveničko polje“

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva daje Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Ledveničko polje“, Općina Rasinja

Informaciju možete pogledati ovdje…..