Informacija o zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu Projekta obnove i uređenja Starog grada Veliki Kalnik, nositelja zahvata Općina Kalnik – „Nevidljivi Kalnik“

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I- 612-07/17-01/14
URBROJ: 2137/1-05/17-17-3
Koprivnica, 9. lipnja 2017.

INFORMACIJA
o podnošenju zahtjeva za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu –
Projekta obnove i uređenja Starog grada Veliki Kalnik –
„Nevidljivi Kalnik“ nositelja zahvata Općine Kalnik

Cijelu infomraciju možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.