Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Tvornica za proizvodnju betona u poslovnoj zoni „Gornji Čret“, Križevci

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Elaborat i Informaciju možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije