Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Rekonstrukcija državne ceste DC43 na dionici Rakitnica – Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-rujan-listopad/5979

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode