Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Rekonstrukcija dijela Murskog nasipa od km 0 do km 6,2 na području Općine Kotoriba u Međimurskoj županiji te Općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji

Postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-rujan-listopad/5979