Informacija o zahtjevu  za provođenje OPUO postupka  –  povećanje  količine crpljenja vode iz postojećih bunara na k.č.br. 4470 i k.č. br. 4407, k.o. Apatovec, Križevci, nositelja zahvata CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, Zagreb

Objava voditelja postupka – MZOE:

https://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2019.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode