Informacija o zahtjevu  za provođenje OPUO postupka  –  izmjene u izgradnji REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE PIŠKORNICA, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode