Informacija o zahtjevu  za provođenje OPUO postupka  –  Izmjena zahvata sušare žitarica i kolne vage u  postrojenju Mauthner d.o.o. u Koprivnici, Mauthner d.o.o., Đelekovečka cesta 25, Koprivnica

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

https://mingor.gov.hr/opuo-2021-ozujak-travanj/8104