Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Izmjena zahvata sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Ivančino brdo“ izgradnjom nove plohe za neopasni otpad i nove plohe za građevni otpad koji sadrži azbest, Grad Križevci

Postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: https://mingor.gov.hr/opuo-2021-svibanj-lipanj/8207

Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode