Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZMJENA NAFTNO-RUDARSKIH ZAHVATA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA „GOLA“ – IZRADA RAZRADNE BUŠOTINE GOLA-11 I PRIKLJUČNOG PLINOVODA

Objava Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/06_07_2020_Elaborat_Razradna_busotina_Gola-11.pdf

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode