INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu PUO postupka eksploatacije šljunka u dijelu istražnog prostora „Klara“, Općina Novigrad Podravski

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  je na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj  110/07), članka 8. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (PUO) ("Narodne novine" br.  64/08 i 67/09) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br.  64/08), objavilo Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja  na okoliš  čiji sadržaj možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode