Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na lokaciji ”Mekiš”, Općina Podravske Sesvete

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, kao tijelo nadležno za provedbu postupka, daje Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata, tvrtke Granulati Drava d.o.o. iz Podravskih Sesveta, za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru "Mekiš", Općina Podravske Sesveta.


Informaciju možete pogledati ovdje.