Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu sanacije klizišta na željezničkoj pruzi M201 Dugo Selo- Botovo u km 524+232 u Općini Drnje, investitor HŽ Infrastruktura d.o.o.

Sukladno člancima  29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka  10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.