Informacija o zahtjevu za OPUO – Izmjena tehnološkog procesa MBO otpada i ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata, Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjene  tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade otpada i izmjenu dijelova ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Općina Koprivnički Ivanec.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 13. siječnja 2017. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2016.html).

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, Maxicon d.o.o., Zagreb, listopad 2016. godine