Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – izgradnja farme za uzgoj svinja – Zablatje

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva daje sljedeću Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta) kapaciteta 370 uvjetnih grla u općini Legrad, Zablatje

Informacija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva