Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta otpada Ivančino brdo,Križevci

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta otpada Ivančino brdo, Križevci.

Informacija i elaborat u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode