Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30.000 komada u Općini Kalnik, nositelj zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30.000 komada u Općini Kalnik, nositelj zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić

Informaciju možete pročitat  ovdje.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da se produžuje rok uvida u Elaborat zaštite okoliša do 28. listopada 2016. godine.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode