Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: Odlagalište otpada Piškornica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 23. travnja 2014. Informaciju o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Piškornica

Cjeloviti tekst Informacije možete pogledati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode