Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Peski

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 05. lipnja 2014. Informaciju o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Peski.

Cjeloviti tekst Informacije možete pogledati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode