Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec.

Tekst Informacije možete pročitati OVDJE.

Javni uvid u Informaciju dostupan je i na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje vodi postupak:

http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode