Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva daje slijedeću INFORMACIJU o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Podravska brza cesta, dionica : čvor Rasinja – čvor Koprivnica.

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica (pdf, 252KB)