Informacija o zahtjevu za PUO modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Križevci-Koprivnica-državna granica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 24. travnja 2014. Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica.

Cjeloviti tekst Informacije možete pogledati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode