Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije ”Križevci”

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 31. svibnja 2012. Informaciju o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci"

Informaciju pogledajte ovdje:

Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci" (pdf)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode