Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Mosti

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 3. svibnja 2012.  Informaciju o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Mosti.

Informaciju pogledajte ovdje:

Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Mosti (pdf)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode