Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije građevinskog pijeska i šljunka u dijelu istražnog prostora „Gašpar“, na području Općine Legrad

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 28. svibnja 2012.  Informaciju o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije građevinskog pijeska i šljunka u dijelu istražnog prostora „Gašpar“, na području Općine Legrad, Koprivničko-križevačke županije.

Informaciju pogledajte ovdje:

Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije građevinskog pijeska i šljunka u dijelu istražnog prostora „Gašpar“, na području Općine Legrad, Koprivničko-križevačke županije (pdf)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode