Informacija o realizaciji Projekata „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“ i „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. godinu“ sa provedbom u 2010. godini

Koprivničko-križevačka županija (Županija) se, u veljači 2010. godine, uključila u provođenje Projekata Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva (Ministarstva) „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva u 2009. godini“ (LPR MG) i „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje u 2009. godini“.

Informaciju o realizaciji Projekata LPR MG i LPR MK sa provedbom u 2010. godini, podnosi Župan Županijskoj skupštini temeljem točke VIII. Tekućih projekata T100005 i T100002 usvojenih danom donošenja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu, 19. prosinca 2009. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/09).

Cjelovitu Informaciju o realizaciji Projekata možete pročitati ovdje.