Informacija o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2010. godine

Informaciju o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2010. godine, podnosi Župan Županijskoj Skupštini temeljem točke VIII. Kapitalnog projekta K 100012 usvojenog danom donošenja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu, 19. prosinca 2009. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/09).

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Ministarstvo) je u veljači 2010. g., na svojim internet stranicama, objavilo Javni poziv za „Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu“ (Projekt), temeljem kojeg je Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti (Odjel) obavijestio jedinice lokalne samouprave o mogućnostima uključenja u Projekt.

U Projekt se mogu uključiti jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su za planirana ulaganja osigurale sredstva u Proračunu ili su pak osigurale sredstva iz drugih izvora, dok će Ministarstvo sudjelovati u sufinanciranju do 50% vrijednosti investicije.

Cjelovitu Informaciju možete pročitati ovdje.