Informacija o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. s osvrtom kretanja nezaposlenosti od I. do V. 2010. godine

Za 2009. godinu Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Križevci, izradio je Informaciju o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije.

Sa 31.12.2009. godine evidentirano je 7.079 nezaposlenih što je porast za 24,2% odnosno 1.381 nezaposlenu osobu.

Kao korisnika novčane naknade u 2009. godini prosječno je bila evidentirana 1.881 osoba odnosno 30,1% udjela u prosječnom broju nezaposlenih.

Prosječno isplaćena novčana naknada za prosinac 2009. godine iznosila je 1.416,73 kn.

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere dodjele potpore za zapošljavanje i usavršavanje i to:

o   sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

o   sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina

o   sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

o   sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

o   financiranje obrazovanja

o   sufinanciranje / financiranje zapošljavanja u javnom radu, te drugih mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja Roma.

Informacija o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. s osvrtom kretanja nezaposlenosti od I. do V. 2010. godine prihvaćena je 2. srpnja 2010. godine na 8. sjednici Županijske skupštine.

Informacija o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. s osvrtom kretanja nezaposlenosti od I. do V. 2010. godine