Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Javni uvid i javna rasprava održava se od 28. lipnja do 28. srpnja 2017. godine.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 11. srpnja (utorak) 2017. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Općine Đelekovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 1, 48316 Đelekovec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

Detaljnije podatke o javnom uvidu i planiranom zahvatu moguće je vidjeti u priloženim dokumentima.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ