Informacija – nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada Peski, Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, na temelju Odluke istog ministarstva, Nacrt okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „Peski“ , upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 6. studenog 2015. do 20. studenog na web stranicama Ministarstva (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html) gdje je objavljena kompletna dokumentacija te na ovim službenim stranicama.

Tijekom trajanja javnog uvida, zaključno sa zadnjim danom objave, primaju se primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Nacrt okolišne dozvole na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštite okoliša i zaštitu prirode,
Odsjeka za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5., Koprivnica. Nečitljive i nepotpisane primjedbe dostavljene izvan predviđenog roka neće se uzimati u obzir.

Informacija o predmetnome objavljuje se i na objavnim pločama Koprivničko-križevačke županije.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode