Informacija javnosti o zahtjevima za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za zahvate eksploatacije mineralnih sirovina

Zahvat 1) Eksploatacija pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Mladje, Općina Drnje

               pdf Informacija
 
Zahvat 2) Eksploatacija pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Severovci, Grad Đurđevac
 

                  pdf Informacija