INFO DANI u Koprivnici povodom drugog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007-2013

Povodom objave drugog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska –Hrvatska 2007. – 2013., u organizaciji Zajedničkog tehničkog tajništva Programa, te uz domaćinstvo Koprivničko – križevačke županije održat će se: 

Info dan u Koprivnici

 u četvrtak, 17. lipnja 2010. godine. s početkom u 10.00 sati u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 6/II (zgrada Veleučilišta–Pučkog otvorenog učilišta),

Svrha održavanja Info dana (Program se nalazi u prilogu) detaljnije je upoznavanje potencijalnih predlagatelja projekata i njihovih projektnih partnera sa sadržajem natječaja za prijavu projekata i davanje korisnih informacija i uputa za pripremu kvalitetnih prekograničnih projekata.

Ujedno Vas molimo da informaciju o održavanju radionice proslijedite potencijalnim predlagateljima projekata i njihovim projektnim partnerima.

Svoje prisustvovanje molimo  da  potvrdite  na telefon broj: 658 253, 658 224 ili na e-mail adresu: vesna.pribeg@kckzz.hr  najkasnije do 17. lipnja 2010. godine.

Sve informacije o održavanju radionica, programskim dokumentima i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na sljedećoj Internet adresi: http://hu-hr-ipa.com, www.pora.com.hr.

 

INFO DANI U KOPRIVNICI

povodom drugog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu

 IPA prekograničnog programa

Mađarska – Hrvatska 2007-2013

P r o g r a m

 

09.35-10.00

 

Dolazak i registracija sudionika, pauza za kavu

 

10.00-12.00

 

Prezentacija drugog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., (I dio), predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

 Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje upoznavanje sa sadržajem drugog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

 

12.00-12.45

 

Pauza za ručak

 

12.45-15.00

 

Savjeti za pripremu za drugi Poziv (II dio), predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

 Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje opće i detaljne savjete o pripremanju projektnih prijedloga za drugi Poziv s posebnim osvrtom na ispunjavanje prijavnog obrasca i njegovih dodataka

 

Vesna Pribeg, tajnica ŽSEI