Info dan u Koprivnici – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska

Povodom objave 1. zajedničkog natječaja za prijavu prijedloga projekata u okviru  IPA Programma prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2007 -2013, u organizaciji Zajedničkog tehničkog tajništva Programa, te domaćinstva Koprivničko-križevačke županije, održat će se

Info dan u Koprivnici

u srijedu, 22. travnja 2009. godine. s početkom u 10.30 sati u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 6/II (zgrada Veleučilišta–Pučkog otvorenog učilišta)                                        

Svrha održavanja Info dana (Program se nalazi u prilogu – PROGRAM ) je detaljnije upoznavanje potencijalnih prijavitelja prijedloga projekata i njihovih projektnih partnera sa sadržajem javnog natječaja za prijavu projekata i davanje korisnih informacija i uputa za pripremu kvalitetnih prekograničnih projekata.

Ujedno Vas molimo da informaciju o održavanju radionice proslijedite potencijalnim prijaviteljima projekata i njihovim projektnim partnerima.

Svoje prisustvovanje molimo da potvrdite na telefon broj: 658 253, 658 257 ili na      e-mail adresu: vesna.pribeg@kckzz.hr najkasnije do 21. travnja 2009. godine.

Sve informacije o održavanju radionica, programskim dokumentima i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na slijedećoj Internet adresi: http://hu-hr-ipa.com, www.pora.com.hr.