Inicijalni sastanak projekta Unaprjeđenje lokalnih kapaciteta za obrazovanje vrhunskih programera mobilnih aplikacija (BE WORLD-CLASS)

Promo_za_web _2_-page-001