Hrvatskoj hitno treba strategija regionalnog razvoja

Država kasni i sa donošenjem osnovnih Operativnih programa za EU fondove

U procesu pristupanja Hrvatske u Europsku uniju od 2004. godine do sada, županije su uspješno usvojile postupak izrade i donošenja županijskih razvojnih strategija (prvo regionalnih operativnih programa) u suradnji s Županijskim partnerskim vijećem kojeg čine predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Zadnje strategije donesene su za razdoblje 2011. – 2013. i u potpunosti su usklađene sa većim nivoom strateških dokumenata odnosno sa Strategijom regionalnog razvoja RH i Nacionalnim strateškim referentnim okvirom RH.

Pored činjenice da Strategija regionalnog razvoja RH zapravo ne vrijedi jer se tadašnji ustroj i ciljevi razvoja odnosili na 3 statističke regije (Panonska, Sjeverozapadna i Jadranska, a izmijenjene u kolovozu 2012. godine na 2 regije Kontinentalna i Jadranska), resorno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kasni s izradom nove strategije s kojom županije trebaju biti usklađene, kako u ciljevima tako i u prioritetima svojih razvoja.

„Županije su onemogućene donijeti nove županijske razvojne strategije koje svima vrijede do kraja 2013. godine jer proces donošenja nove strategije regionalnog razvoja RH nije još ni pokrenut, a država kasni i sa donošenjem osnovnih Operativnih programa za EU fondove. Osim toga, u novom prijedlogu Zakona o regionalnom razvoju uvodi se novi termin Planska područja kojih se planira ukupno pet (Središnja, Sjeverozapadnja i Istočna Hrvatska (5 slavonskih županija) zatim Srednji i Južni Jadran te Sjeverni Jadran i Lika) čime Ministarstvo zapravo priznaje svoju grešku povezivanja Sjeverozapadne i Panonske regije u jednu Kontinentalnu regiju, čiji se nositelji razvoja nikad nisu sastali i raspravljali o budućim prioritetima razvoja“, ističe Tomislav Tolušić, virovitičko-podravski župan i novoizabrani predsjednik Hrvatske zajednice županija.

Hrvatska zajednica županija