Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina zajednički se očitovale na predložene izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Sve tri nacionalne organizacije lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina, smatraju da je Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koji se primarno odnosi na ostvarivanje prava nacionalnih manjina na području jedinica lokalne samouprave, u potpunosti suprotan odredbi članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić, predsjednik Udruge gradova Željko Turk i predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić tvrde da bi se raspuštanjem predstavničkog tijela u županiji, gradu ili općini povrijedilo pravo većinskog hrvatskog naroda koje je na neposrednim izborima za predstavnička tijela, u bitnome participiralo u formiranju sastava i (političkih) omjera toga tijela.

U zajedničkom očitovanju upućenom ministru uprave Arsenu Bauku, čelnici triju organizaciju ističu da navedena odredba Ustavnog zakona propisuje da se odredbe samoga Ustavnoga zakona, jednako kao i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima. Predložene izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi direktno su protivne citiranoj odredbi Ustavnoga zakona i predstavljaju korak unazad ne samo u zaštiti prava nacionalnih manjina na lokalnoj razini, već i u zaštiti prava na lokalnu samoupravu, poručuju predstavnici Hrvatske zajednica županija, Udruge gradova I Udruge općina.

Oni također smatraju da je Vlada Republike Hrvatske prema točki III. Odluke Ustavnog sud Republike Hrvatske od 12. kolovoza 2014. godine trebala pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina Hrvatskoj te bi na taj način Vlada zorno i učinkovito, svojim vlastitim primjerom, pokazala kako temeljem članka 31. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu osigurava provedbu odluka i rješenja Ustavnoga suda Republike Hrvatske, ne prevaljujući taj teret na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Naime, ostvarivanje prava nacionalnih manjina na lokalnoj razini jedino i isključivo se vrši na teret lokalnih jedinica pa tako, primjerice, grad, uz zamjenika gradonačelnika sukladno odredbi članka 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je volonter i svoju dužnost ne obnaša profesionalno, ima i zamjenika gradonačelnika iz reda nacionalne manjine koji svoju dužnost obavlja profesionalno, a biran je sukladno odredbi članka 41.a istog Zakona. Propisi ustanovljavaju obvezu, lokalna samouprava snosi trošak, navodi se u očitovanju i naglašava da su nacionalne manjine vrijedna značajka Republike Hrvatske čiju je samobitnost, tradiciju i kulturu potrebno njegovati i štititi no ne jedino i isključivo na način iscrpljivanja lokalnih proračuna.

Budući se radi o znatnim sredstvima koja se moraju izdvajati za plaće izvršnih dužnosnika iz reda nacionalnih manjina, troškove funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, sufinanciranje rada brojnih udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području gradova, općina i županija te (su)financiranje programa nacionalnih manjina u školama i vrtićima, predsjednici triju udruga smatraju da bi Ministarstvo uprave odnosno Vlada RH trebala svakoj jedinici koji je u obvezi ostvariti prava nacionalnih manjina, ne samo ponuditi, već i osigurati financijsku podršku za ostvarivanje tih prava.

Hrvatska zajednica županija