Gospodarenje ee-otpadom

Ministar zaštite okoliša i prirode je 11. studenog 2014. godine donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Predmetne izmjene su donijete zbog usklađenja sa člankom 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), a objavljene su u „Narodnim novinama“ br. 139/14. Tema predmetnih izmjena je članak 10. stavak 4., koji govori o prodavateljima/trgovinama računalne opreme i sličnim trgovinama, odnosno o svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koja u dobavljačkom lancu, ee-opremu čini dostupnom na tržištu u Republici Hrvatskoj, da su obvezne na vidljivom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja ee-otpada službenom oznakom. Ujedno je prodavatelj po potrebi obvezan i usmeno objasniti načine i uvjete preuzimanja ee-otpada. Svi postupci i obveze vezani uz gospodarenje ee-otpadom propisani su novim Pravilnikom objavljenim u „Narodnim novinama“ br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14.

Napomena: stari Pravilnik je prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

                                                                                                          Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Privitak: Naljepnica