Godišnja skupština Udruge Zagoraca Podravine

U društvenom domu u Herešinu je u subotu, 26. travnja održana svečana godišnja skupština Udruge Zagoraca Podravine – Koprivnica. Prije same sjednice prisutnima se obratio zamjenik župana Ivan Pal koji je pohvalio rad jedine zavičajne udruge u Koprivničko-križevačkoj županiji i sudjelovanje u različitim manifestacijama poput Tradicije naših starih, Dana Travnjaka, Podravskih motiva i dr. Na kraju je naglasio kako će Koprivničko-križevačka županija i dalje poticati rad udruga koje rade na promociji povijesnih običaja i tradicije.

Odsjek za komunikacije i protokol