Gimnaziju posjetili mladi nadareni matematičari

Udruga Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić“ u četvrtak 27. studenoga posjetila je Gimnaziju „Fran Galović“ Koprivnica u sklopu projekta „MNM u gostima“. Članovi udruge za gimnazijalce su pripremili dvije paralelne radionice, jedna za prve i druge razrede, a druga za treće i četvrte razrede. Sadržaj radionica izvannastavno je gradivo koje učenicima omogućuje povezivanje matematičkih sadržaja i njihovu primjenu u svakodnevici. Udruga Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić“ svoj prvi posjet Gimnaziji ostvarila je gostovanjem u sklopu projekta Dan za znanost, a nadamo se da će suradnja biti nastavljena i ostvarena i na novom Danu za znanost 2015.

Marina Furkes, mag. educ. math. et psyh.