Gimnazijalci Hrvatsku predstavili Poljskoj

Učenici Davor Ćosić,  Lucia Balaško i Helena Bali te profesori Iva Stanko, Darija Kivač, Marina Njerš i Saša Kresojević sudjelovali su u aktivnostima trećeg susreta partnera međunarodnog Comenius projekta “Save the Past, live the Present, Imagine the Future” u poljskom gradu Zabrze.

Aktivnosti kojima su se učenici i nastavnici bavili uključivale su likovne i plesne radionice na temu tradicije, nošnje, izvornih napjeva i plesova, satove poljskog jezika za nastavnike i satove hrvatskog jezika za učenike, plivanje, igranje odbojke, aerobic, a i brojne dokumentacijske posjete znamenitostima Šlezije. Posjetili su rudnik ugljena Guido. Muzejski prostor se nalazi naoko 350 m ispod zemlje i vjerno opisuje život i rad u ugljenokopima. Ispod zemlje nalazi se i rudnik soli Wieliczka koji je također neobičan. Posebno je dojmljiva dvorana sa sakralnim kipovima izrađenim od soli.

Dubok dojam na gimnazijalce ostavili su Auschwitz i Birkenau, koncentracijski logori tijekom drugog svjetskog rata. Prošetali su i Wadowicama, rodnim mjestom pape Ivana Pavla II., i Krakowom te zabavnim parkom Dinolandia. U parku škole domaćina učenici svih partnerskih škola posadili su sadnicu čempresa. Na putu posjetili su i Bratislavu. Sljedeći je susret partnerskih škola projekta krajem rujna u Koprivnici.

Marina Njerš, prof.