Financiranje javnih cesta i bolničkih sustava glavne teme 5. kolegija župana Hrvatske zajednice županija

U prostorima Hrvatske zajednice županija u utorak, 14. studenoga održan je 5. kolegij župana Hrvatske zajednice županija, kojemu je prisustvovao i župan Darko Koren, kao i ravnatelj Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije Dragutin Guzalić te ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Mato Devčić.

Glavne teme kolegija bile su vezane uz financiranje javnih cesta i bolničkih sustava, a okupljenima se uvodno obratio župan istaknuvši kako je potrebno da županije zauzmu zajednički stav da se u sustavu mora nešto promijeniti, bilo da je riječ o financiranju županijskih uprava za ceste, bilo da je riječ o bolnicama koje su vraćene na upravljanje županijama. U svom obraćanju, pojasnio je kako ŽUC-evi upravljaju s 18.630 kilometara županijskih i lokalnih cesta, samo u Koprivničko-križevačkoj županiji s 834 kilometara, a model financiranja oslanja se prvenstveno na naknade za ceste kod registracije vozila koja čini preko 90 % prihoda ŽUC-eva. Ta je naknada u 2016. godini smanjena za 10%, čime su ŽUC-evi u dvije godine izgubili 200 milijuna kuna, a koprivničko-križevački 4 milijuna.

„Ukupno umanjenje u 5 godina za ŽUC KKŽ iznosi 41,5 milijuna, što sa umanjenjem naknade za ceste iznosi 45,5 milijuna kuna. Takav model financiranja je neodrživ jer ŽUC-evi s ispodprosječnim prihodima više ne mogu osiguravati niti minimalnu razinu sigurnosti prometa.“, poručio je župan, dodavši kako je svima u interesu spriječiti propadanje županijskih i lokalnih cesta, koje su državna imovina.

Detaljnije o problematici financiranja javnih cesta govorio je ravnatelj Guzalić te je predložio četiri zaključka koji su na tragu zahtjeva Udruge županijskih uprava za ceste grupe županija čiji ŽUC-evi imaju ispodprosječne prihode te Radne skupine za održivi sustav upravljanja županijskim i lokalnim cestama u Republici Hrvatskoj. U prvom zaključku stoji kako je potrebno hitno obnoviti izvore financiranja županijskih i lokalnih cesta izmjenom Zakona o cestama, kako bi se smanjile razlike između ŽUC-eva, a drugi zaključak tiče se godišnje naknade za javne ceste koju je potrebno skinuti s liste parafiskalnih nameta, s time da je potrebno izmijeniti i Pravilnik o godišnjoj naknadi za ceste. U trećem zaključku stoji kako je potrebno donijeti Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta, dok četvrti zaključak govori kako se mora razmotriti mogućnosti uključenja ŽUC-eva u sustav PDV-a, odnosno registracije u trgovačka društva, čime bi dobili jednake uvjete s ostalima u pogledu tretiranja investiranja u državnu imovinu.

Svi zaključci su jednoglasno prihvaćeni, a nakon ravnatelja Guzalića, a u tijeku donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, problematiku financiranja bolničkog sustava predstavio je ravnatelj koprivničke opće bolnice Mato Devčić, naglasivši mogućnost traženja prilika u drugim izvorima financiranja, prije svega onima iz Europske unije.

Govoreći o problemima sustava financiranja zdravstva, ravnatelj Devčić istaknuo je različite uvjete poslovanja zdravstvenih ustanova unutar pojedinih vidova zdravstvene zaštite kao posljedice postojećih instrumenata financiranja, različite uvjete poslovanja među zdravstvenim ustanovama po osnovu vlasničke strukture, zatim problem što sustav financiranja ne uvažava ostvareni program rada nego se temelji na unaprijed utvrđenim limitima te što sustav financiranja ne prepoznaje kvalitetu, odnosno ne vrednuje ishode liječenja. Također, među problemima spomenuta je i nepotpuna primjenu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u dijelu obveza Državnog proračuna prema HZZO-u, neusklađenost prava na zdravstvenu zaštitu (vrijednost broja i opsega zdravstvenih usluga i raspoloživih sredstava za zdravstvo) te što su instrumenti financiranja usklađeni s raspoloživim sredstvima, a ne sa stvarnom vrijednošću (troškovima) opsega i strukture ugovorenih zdravstvenih usluga.

Na inicijativu župana Krapinsko–zagorske županije Željka Kolara, njegova zamjenica Jasna Petek govorila je o najavljenim  izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, posebice u dijelu koji se odnosi na budućnost organiziranja zdravstvene zaštite i način financiranja županijskih domova zdravlja.

Također, još jedna tema kolegija bila je Europska kohezijska politika, zbog činjenice da Republika Hrvatska po prvi put od ulaska u Europsku uniju ima priliku sudjelovati u njezinu kreiranju, uključujući i financijsku perspektivu koja čeka Europu nakon 2020. godine. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk okupljenima je predložio pokretanje inicijative kojom bi županijama bilo omogućeno sudjelovanje u pripremi i provedbi procesa izrade operativnih programa 2020.-2027. godine, s time da bi cilj inicijative bio osigurati zastupljenost potreba i interesa županija u definiranju prioriteta ulaganja u razdoblje nakon 2020. godine.

Jednoglasno su prihvaćene i ostale točne dnevnog reda, Izvješće o radu Hrvatske zajednice županija, Prijedlog privremenog financijskog izvješća za 2017. godinu, Prijedlog Programa rada za 2018. godinu, Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu te Prijedlog odluke u visini članarine za 2018. godinu.

Služba ureda župana